Powiat gorlicki

Cmentarz wojenny nr 47 Konieczna

Cmentarz wojenny nr 50 Wysota (Wysowa)

Cmentarz wojenny nr 51 Rotunda

Cmentarz wojenny nr 52 Zdynia

Cmentarz wojenny nr 55 Gładyszów

Cmentarz wojenny nr 61 Wirchne Gładyszów

Cmentarz wojenny nr 63 Pętna

Cmentarz wojenny nr 64 Bartne

Cmentarz wojenny nr 66 Małastów

Cmentarz wojenny nr 68 Ropica Ruska/Górna

Cmentarz wojenny nr 69 Przegonina Bodaki

Cmentarz wojenny nr 70 Owczary (Rychwałd)

Cmentarz wojenny nr 78 Ropica Ruska/Górna

Cmentarz wojenny nr 79 Sękowa

Cmentarz wojenny nr 80 Sękowa

Cmentarz wojenny nr 81 Męcina Wielka

Cmentarz wojenny nr 82 Męcina Wielka

Cmentarz wojenny nr 83 Wapienne

Cmentarz wojenny nr 84 Bednarka

Cmentarz wojenny nr 85 Rozdziele

Cmentarz wojenny nr 100 Kobylanka

Cmentarz wojenny nr 101 Libusza

Cmentarz wojenny nr 102 Wójtowa

Cmentarz wojenny nr 103 Pagorzyna

Cmentarz wojenny nr 104 Strzeszyn Wilczak

Cmentarz wojenny nr 105 Biecz Harta

Cmentarz wojenny nr 106 Biecz

Cmentarz wojenny nr 107 Biecz (nieistniejący)

Cmentarz wojenny nr 108 Biecz

Cmentarz wojenny nr 111 Racławice

Cmentarz wojenny nr 116 Staszkówka Dawidówka

Cmentarz wojenny nr 117 Staszkówka

Cmentarz wojenny nr 118 Staszkówka

Cmentarz wojenny nr 119 Staszkówka

Cmentarz wojenny nr 122 Łużna

Cmentarz wojenny nr 124 Mszanka

Cmentarz wojenny nr 125 Zagórzany

Cmentarz wojenny nr 134 Siedliska

Na terenie ówczesnego powiatu gorlickiego zlokalizowane są cmentarze z Okręgu III Gorlice i Okręgu IV Łużna –  w sumie 82 cmentarze. Do dnia dzisiejszego niestety nie zachowały się dwa cmentarze:

  1. nr 89 w Gorlicach, który w 1968 roku został zlikwidowany w związku z budową na tym terenie osiedla mieszkalnego. Prochy wszystkich 61 żołnierzy niemieckich, zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu nr 91 w Gorlicach
  2. nr 107 w Bieczu – był to cmentarz zlokalizowany na cmentarzu żydowskim w Bieczu, który został zniszczony w czasie okupacji hitlerowskiej. Na cmentarzu znajdowały się  trzy pojedyncze groby żołnierzy armii austro-węgierskiej wyznania mojżeszowego.