Powiat gorlicki

Na terenie ówczesnego powiatu gorlickiego zlokalizowane są cmentarze z Okręgu III Gorlice i Okręgu IV Łużna –  w sumie 82 cmentarze. Do dnia dzisiejszego niestety nie zachowały się dwa cmentarze:

  1. nr 89 w Gorlicach, który w 1968 roku został zlikwidowany w związku z budową na tym terenie osiedla mieszkalnego. Prochy wszystkich 61 żołnierzy niemieckich, zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu nr 91 w Gorlicach
  2. nr 107 w Bieczu – był to cmentarz zlokalizowany na cmentarzu żydowskim w Bieczu, który został zniszczony w czasie okupacji hitlerowskiej. Na cmentarzu znajdowały się  trzy pojedyncze groby żołnierzy armii austro-węgierskiej wyznania mojżeszowego.