O stronie

Strona Było Minęło Jest powstała przede wszystkim w celu prezentacji moich własnych zdjęć z poszczególnych cmentarzy z okresu I Wojny.  Jednak czym jest teraźniejszość bez historii? Dlatego też w miarę możliwości swoje galerie będę uzupełniał o zdjęcia archiwalne, jeśli takowe są możliwe do wykorzystania.

Moim celem nie jest natomiast przybliżanie szerokiego kontekstu historycznego, jak również szczegółowe opisywanie zarówno powodów powstania Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie, jak i jego funkcjonowania i zasad organizacji. Wszystko to zostało już doskonale opisane przez pasjonatów którzy od wielu lat prowadzą swoje strony poświęcone tej tematyce, a powielanie przeze mnie kolejny raz tych informacji byłoby zwykłą grafomanią.

I co dla mnie bardzo ważne, swoich zdjęć nie poprawiam żadnym programem do obróbki zdjęć, nie jestem też zawodowym fotografem, stąd może i jakość zdjęć nie dla wszystkich godna prezentacji, jednak taki był mój zamysł i postanowienie i tak pozostanie.