Cmentarz nr 107 Biecz (nieistniejący)

Cmentarz nr 107 położony jest niedaleko Klasztoru Franciszkanów na terenie dawnego cmentarza żydowskiego (na przeciw wjazdu na teren klasztoru należy udać się drogą wiodącą w górę i po jej lewej stronie znajduje się teren dawnego kirkutu). Niestety cmentarz ten został zniszczony przez Niemców w okresie II wojny światowej. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się pomnik z napisem w języku polskim i hebrajskim:„Pamięci Żydów z Biecza i okolic zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w obozach, getcie i lasach w lasach 1939-1945”

Na cmentarzu spoczywa 3 żołnierzy austro-węgierskich wyznania mojżeszowego.