Region Operacji Łódzkiej

Gałków

Humin

Joachimów Mogiły

Pawlikowice

Poćwiardówka

Stara Gadka

Ulejów

Wiączyń Dolny

Witkowice – Pustułka

Wólka Łasiecka

Wymysłów Piaski – Francuski

Złota

Na przełomie listopada i grudnia 1914 roku miała miejsce zapomniana już dziś tzw Operacja Łódzka, która była największą bitwą manewrową I wojny światowej. Walki pod Łodzią rozpoczęły się 11 listopada 1914 roku od natarcia niemieckiego, którego celem było uprzedzenie przygotowywanej przez Rosjan ofensywy o kryptonimie „walec parowy”. Niemcy doskonale znali plany Rosjan, gdyż przechwytywali i rozszyfrowywali ich meldunki radiowe, natomiast Rosjanie nie byli tego świadomi. Rosyjski sztab informacje o siłach i rozlokowaniu oddziałów niemieckich w rejonie operacji łódzkiej czerpał jedynie z meldunków wywiadowczych i rozpoznania prowadzonego oddziałami zwiadu, co przy zachowaniu ścisłej tajemnicy przy przygotowaniu i dyslokacji jednostek niemieckich spowodowało, iż wojska rosyjskie nie były przygotowane do niemieckiego natarcia. Pomimo pierwszych spektakularnych sukcesów 22 listopada niemieckie natarcie załamało się, a oddziały niemieckie stanęły w obliczu realnego zagrożenia okrążeniem i zostały zmuszone do odwrotu. Mimo licznych walk i potyczek żadna ze stron konfliktu nie potrafiła przeważyć szali zwycięstwa na własną stronę. 29 listopada 1914 roku dowództwo rosyjskie postanowiło wycofać swoje wojska na linię Pilicy i Rawki. Bitwa Łódzka zniweczyła jedynie rosyjskie plany inwazji, jednak nie przyniosła Niemcom planowanego zdobycia Warszawy.

Bitwa Łódzka przeszła do historii jako miejsce użycia pierwszy raz w historii wozów opancerzonych i pociągu pancernego przez armię rosyjską. Także w trakcie Operacji Łódzkiej Niemcy pierwszy raz użyli gazów bojowych – miało to miejsce pod Bolimowem.

Cała Operacja Łódzka mimo sporów co do jej oceny z punktu widzenia strategicznego przyniosła obu stronom olbrzymie straty. W ciągu 26 dni walk obie strony straciły łącznie około 200 tyś żołnierzy – oddziały carskie  110 tyś żołnierzy , a niemieckie 90 tyś , co daje obu stronom straty w wysokości odpowiednio 30 i 36 % pierwotnego stanu armii.

Przy tak dużych stratach na terenie działań wojennych jaki obejmowała swoim zasięgiem Operacja Łódzka, powstała spora liczba nie tylko grobów czy kwater żołnierskich, ale również i sporo cmentarzy. W miarę odwiedzania poszczególnych miejsc będę je na bieżąco opisywał i przedstawiał na swoich stronach.

Osobom chcącym więcej dowiedzieć się na temat Operacji Łódzkiej polecam gorąco książkę „Operacja Łódzka 1914 Najciekawsza batalia pierwszej wojny światowej” Georgija K. Korolkowa.