Cmentarz nr 84 w Bednarce

Cmentarz wojenny nr 84 położony jest w Bednarce na terenie cmentarza wiejskiego, na najwyższym punkcie niewielkiego wzniesienia na cmentarzu. Cmentarz ten został zaprojektowany przez Hansa Mayra, o czym dawniej świadczył duży drewniany krzyż, który niestety nie dotrwała do naszych czasów (widnieje on nie tylko na starych zdjęciach cmentarza, ale również na zachowanych planach i projektach  tego cmentarza). Co ciekawe patrząc na projekt cmentarza można zobaczyć, że faktyczna liczba pochowanych żołnierzy jest większa o jednego żołnierza niemieckiego od tej zapisanej na projekcie. Obecnie miejsce drewnianego krzyża zajmuje duży żeliwny krzyż na kamiennym cokole.

Plan cmentarza nr 84 w Bednarce ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie
Plan cmentarza nr 84 w Bednarce ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie
Spis pochowanych na cmentarzu nr 84 w Bednarce ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie
Spis pochowanych na cmentarzu nr 84 w Bednarce ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie

Co ciekawe, gdy popatrzymy na spis pochowanych, a następnie na tabliczki imienne na cokołach krzyży zobaczymy, że ich rozmieszczenie, oraz liczba pochowanych w poszczególnych grobach nie odpowiada zupełnie temu co przedstawia plan cmentarza ani też wykaz pochowanych. Np na tabliczce pod centralnie umieszczonym dużym żeliwnym krzyżem mamy następujące nazwiska:

Tabliczka nagrobna z cmentarza w Bednarce

Wg spisu pochowanych Georg Baumeister został pochowany w grobie nr 1 wraz z Peterem Lipp (na innej tabliczce na tym cmentarzu mamy napis Peter Sipp – wg mnie w spisie nazwisko zapisane jest jako Lipp), a Andreas Kropff i Georg Brandstter zostali pochowani w grobie zbiorowym wraz z 4 innymi żołnierzami niemieckimi. Taka sytuacja została spowodowana zapewne przebudową cmentarza, jaka miała miejsce w okresie międzywojennym.

Cmentarz ogrodzony jest kamiennymi słupkami, a przęsła między nimi stanowią stalowe rury. Na teren cmentarza prowadzi drewniana bramka.

Na cmentarzu spoczywa 27 żołnierzy:

  • 13 żołnierzy armii niemieckiej
  • 14 żołnierzy armii rosyjskiej

Pochowani oni zostali w czterech grobach pojedynczych i siedmiu zbiorowych.

Zidentyfikowani zostali wszyscy żołnierze niemieccy spoczywający na tym cmentarzu. Tożsamość żadnego z żołnierzy rosyjskich nie została ustalona.

Nad wejściem na wiejski cmentarz na którym jest usytuowany cmentarz wojenny znajduje się napis, który mógłby zostać umieszczony nad każdym cmentarzem wojennym który nie posiada swojej własnej inskrypcji:

Wspomnijcie nas zastanówcie się nad sobą

Współrzędne GPS
49°38’25.5″N 21°20’03.1″E
49.640411, 21.334204