Wykaz pochowanych żołnierzy na cmentarzu nr 101 w Libuszy

Szkic cmentarza nr 101 w Libuszy
Szkic cmentarza nr 101 w Libuszy

Na cmentarzu wojennym nr 101 w Libuszy pochowanych jest 51 żołnierzy rosyjskich. Niestety wszyscy oni są niezidentyfikowani. Jednak co ciekawe w spisie pochowanych żołnierzy są informacje o jeszcze 6 innych żołnierzach – 2 Austriakach, 1 Niemcu, 3 Rosjan – pochowanych na cmentarzu parafialnym w Libuszy. Żołnierze ci znani są z imienia i nazwiska:

Johann Bara – Austriak

Stanislaus Rząca – Austriak

Wolf Blanberg – Niemiec

Aleksander Pietrow – Rosjanin, zmarły 9/2/1915

Aleksander Jesilew – Rosjanin

Peret,Jegorow Romanoskow – Rosjanin zmarły 1/2/1915

Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy
Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 101 w Libuszy