Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 105 w Bieczu.

Bazując na dostępnych dokumentach archiwalnych postanowiłem dokonać spisu pochowanych żołnierzy na cmentarzu nr 105 w Bieczu. Na wielu stronach internetowych można znaleźć informację o pochowanym tutaj żołnierzu o nazwisku Iwanow, jednak o niezidentyfikowanej przynależności armijnej. Wertując dokumenty udostępnione przez Archiwum Narodowe w Krakowie można znaleźć w jednym ze spisów w/w nazwisko, jednak jest ono uwzględnione tylko w jednym dokumencie który nie zawiera informacji o wszystkich znanych z imienia i nazwiska pochowanych tutaj żołnierzy, dlatego też potraktuję to jako pomyłkę przy sporządzaniu wykazu poległych.

Niepełny wykaz pochowanych na cmentarzu nr 105 wBieczu
Niepełny wykaz pochowanych na cmentarzu nr 105 w Bieczu

Co ciekawe, sprawdzając dokumenty z Archiwum Narodowego w Krakowie znalazłem plan rozmieszczenia grobów na cmentarzu, który odbiega od faktycznego układu grobów (brak na nim grobów oznaczonych później nr 1 i 2), jednak zasługuje on na szczególną uwagę z racji staranności i dokładności wykonania tego projektu, który w wielu aspektach byłby doskonałym źródłem wiedzy przy – mam nadzieję – przyszłej odbudowie cmentarza.

Plan cmentarza nr 105 w Bieczu
Plan cmentarza nr 105 w Bieczu

W zbiorach archiwalnych można znaleźć nie tylko tak dokładne dokumenty dotyczące tego cmentarza. Jest również uproszczony plan sytuacyjny, oraz szkic pokazujący faktyczne rozmieszczenie mogił na cmentarzu.

Szkic sytuacyjny cmentarz nr 105 w Bieczu
Szkic sytuacyjny cmentarz nr 105 w Bieczu
Szkic rozmieszczenia grobów
Szkic rozmieszczenia grobów

Na bazie powyższego spisu przedstawię listę pochowanych w podziale na poszczególne mogiły, podane daty  są datami pochówku jeśli takie znalazły się w dokumentach, pisownia imion i nazwisk starałem się zachować wg oryginalnych dokumentów  (w nawiasach podając wersję spolszczoną), natomiast narodowość podana przy nazwisku określa przynależność do jednej z dwóch armii:

Grób nr 1 – spoczywają w nim

Georg Neumann, 3-5-1915,  Niemiec

Mase Jagow, 3-5-1915, Niemiec

Grób nr 2  – spoczywają w nim

Friedrich Klausewitz, 4-5-1915, NIemiec

Artur Kirehner, 4-5-1915, Niemiec

Grób nr 3 – spoczywają w nim

Wilibald Neumann, 7-5-1915, Austriak

Franz Witkowski, 8-5-1915

Grób nr 4 – spoczywa w nim

Ignaz (Ignacy) Dūhan, 4-5-1915, oficer austriacki

Grób nr 5 – spoczywają w nim

Jakób Naglik, 8-5-1915, Austriak

Franz Dufek, 8-5-1915, Austriak

Grób nr 6 – spoczywa w nim

Emil Lange, 4-5-1915, Niemiec

Grób nr 7 – spoczywają w nim

Johann Smierciak (Jan Śmierciak), 8-5-1915, Austriak

Józef Blaha, 8-5-1915, Austriak

Johan Szczenski (Jan Szczeński), 8-5-1915, Austriak

Grób nr 8 – spoczywa w nim

Franz Ganrys (Franciszek Gabryś?), 8-5-1915, Austriak

Grób nr 9 – spoczywają w nim

Johann Zdun (Jan Zdun), 8-5-1915, Austriak

Franz Tomaszek (Franciszek Tomaszek), 7-5-1915

Grób nr 10 – spoczywa w nim

Juda Winreb, 4-5-1915, Austriak

Grób nr 11 – spoczywa w nim

Otto Grosschädl, 16-12-1914, Austriak

Grób nr 12 – spoczywają w nim

Martin  Fuchs, 16-12-1914, Austriak

Johann Flandenhofer, 16-12-1914, Austriak

Grób nr 13 – spoczywa w nim jeden nieznany żołnierz austriacki

Grób nr 14 – spoczywają w nim

Walter Kreckwitz, 4-5-1915, Niemiec

Otto Schulz, 5-5-1915, Niemiec

Albert Wangeren, 5-5-1915, Niemiec

Albert Probst, 5-5-1915, Niemiec

Gustaw König, 5-5-1915, Niemiec

Grób nr 15 – spoczywa w nim

Anton Sösel, Austriak

Grób nr 16 – spoczywają w nim

Michael Kardasz (Michał Kardasz), 23-12-1914, Austriak

Stanislaus Framaszek (Stanisław Framaszek),7-5-1915, Austriak

Franz Dymalik (Franciszek Dymalik), 7-5-1915, Austriak

Grób nr 17 – spoczywają w nim

Johan Serafin (Jan Serafin), 4-5-1915, Austriak

Ladislaus Mikulec (Władysław Mikulec), 4-5-1915, Austriak

Grób nr 18 – spoczywają w nim

Johan Pobieglo (Jan Pobiegło), 4-5-1915, Austriak

Anton Strugala (Antoni Strugała), 4-5-1915, Austriak

Grób nr 19 – spoczywają w nim

Andreas Bogdanowicz (Andrzej Bogdanowicz), Austriak

oraz 2 nieznanych żołnierzy austriackich

Grób nr 20 – spoczywa w nim

Stanislaus Kotopka (Stanisław Kotopka), 4-5-1915, Austriak

Grób nr 21 – spoczywa w nim

Alois Stangel (Alojzy Stangel), 25-12-1914, Austriak

Grób nr 22 – spoczywa w nim

Anton Moderjan (Antoni Moderjan), 16-12-1914, Austriak

Grób nr 23 – spoczywają w nim

Franz Czelter (Franciszek Czelter), 11-12-1914, Austriak

Johann Lindschinger, 6-12-1914, Austriak

Poniżej prezentuję skany dokumentów, na podstawie których powstał powyższy spis.

Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu

 

Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu
Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym nr 105 w Bieczu

Chwała poległym!