Wykaz pochowanych na cmentarzu nr 102 w Wójtowej

Przeglądając różne strony poświęcone cmentarzom pierwszowojennym znaleźć można szereg rozbieżności na temat liczby pochowanych na cmentarzu wojennym nr 102 w Wójtowej. Najczęściej podawana jest liczba 33 żołnierzy spośród których nierozpoznanych jest trzech, podawana jest również liczba 36 pochowanych. Często można również spotkać informację o tym, iż na cmentarzu pochowany został żołnierz austriacki Franz Klimek z I.R. 20. Jaka jest prawdziwa liczba pochowanych?

Moim zdaniem na cmentarzu pochowano 35 poległych:

 • 29 żołnierzy armii niemieckiej – znanych z imienia i nazwiska
 • 6 żołnierzy armii rosyjskiej – nierozpoznanych

O takiej liczbie pochowanych żołnierzy świadczą prezentowane przeze mnie dokumenty źródłowe w postaci imiennych spisów pochowanych na tym cmentarzu, oraz z planów na których również umieszczone są dane ilościowe o pochówkach. Jedna informacja we wszystkich źródłach (zarówno internetowych jak i dokumentach źródłowych) jest zgodna, żołnierzy pochowano w 8 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych.

Na cmentarzu spoczywają:

 1. Max Bogisch R.I.R. 269 zmarł 4-5-1915
 2. Wilhelm Hoffmann R.I.R 271 zmarł 5-5-1915
 3. Heinrich Wieland R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 4. Josef Winzinger R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 5. Gottfried Krisch R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 6. Wilhelm Pohl R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 7. Georg Hubrich R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 8. Ernst Albert Prütz R.I.R 271 zmarł 5-5-1915
 9. Hermann Fubel R.I.R 269 zmarł 5-5-1915
 10. Georg Brinnig R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 11. Karl Satlelberg R.I.R 270 zmarł 7-5-1915
 12. Hermann Kitzler R.I.R 271 zmarł 7-5-1915
 13. August Grammel R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 14. Karl Standke R.I.R 269 zmarł 10-5-1915
 15. Fritz Schulz R.I.R 269 zmarł 5-5-1915
 16. Karl Prenzel R.I.R 269 zmarł 6-5-1915
 17. Erich Stüller II R.I.R 269 zmarł 4-5-1915
 18. Peter Decker R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 19. Bernhard Brożek R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 20. Artur Pahl R.I.R 269 zmarł 4-5-1915
 21. Fritz Balke R.I.R 269 zmarł 7-5-1915
 22. Hubert Pinsdorf R.I.R zmarł 271 9-5-1915
 23. Karl Scholz I R.I.R 269 zmarł 4-5-1915
 24. Hugo Kümmel R.I.R 271 zmarł 4-5-1915
 25. Willy Koth R.I.R 270 zmarł 7-5-1915
 26. Franz Przybyt I.R. 58 zmarł 7-5-1915
 27. Erwin Berndt R.I.R 270 zmarł 8-5-1915
 28. Peter Twardowa R.I.R 272 zmarł 10-5-1915
 29. Werner Conrad R.I.R 270 zmarł 10-5-1915

Poniżej prezentuję dokumenty sporządzone przez Austriaków:

Te same dane potwierdzają dokumenty sporządzone przez Urząd Opieki Nad Grobami Wojskowemi Okręgu Generalnego Krakowskiego (pisownia zgodna z oryginałem na dokumentach). Urząd ten sygnuje dwa dostępne spisy pochowanych, które prezentuję poniżej:

Spis pierwszy

Spis drugi