Wykaz pochowanych

Mogiła żołnierska

W tej kategorii będę przedstawiał wykazy pochowanych na poszczególnych cmentarzach wojennych w oparciu o dokumenty ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie udostępnione w wersji elektronicznej. Są to najczęściej skany wykazów żołnierzy pochowanych na poszczególnych cmentarzach, sporządzone w języku niemieckim zarówno przez władze austriackie jak i  dokumenty późniejsze pisane w języku polskim sporządzone przez Urząd Opieki Nad Grobami Wojskowemi Okręgu Generalnego Krakowskiego. W swoich spisach staram się zachować oryginalne formy zapisu imion i nazwisk, mimo iż często są to polskie imiona i nazwiska.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wykonywane przeze mnie spisy nie będą idealne ze względu na czasami pojawiające się kłopoty z odczytaniem odręcznego pisma, jednak zawsze wraz ze spisem będę zamieszczał zdjęcia dokumentów na podstawie których spis został wykonany i jeśli ktoś zauważy błąd w stosunku do dokumentów, lub inaczej zinterpretuje przedstawione dokumenty, bardzo proszę o kontakt i informację o błędzie.

Mimo wielu bezimiennych żołnierskich mogił na poszczególnych cmentarzach wielu ze spoczywających w nieoznakowanych grobach jest znanych z imienia i nazwiska.

Chwała poległym i wieczny odpoczynek.