Joachimów Mogiły

Joachimów Mogiły, to cmentarz z pierwszej wojny światowej,który został przekształcony w cmentarz żołnierzy wermachtu ekshumowanych i przeniesionych na tą nekropolię w 1990 roku Mimo, iż cmentarz ten został założony w 1915 roku, tuż po przejściu frontu, dziś niestety po pierwotnym cmentarzu z nie ma śladu (na szczycie kopca jest jedynie mała zaniedbana płyta kamienna z informacją iż to cmentarz z I WW) i gdyby nie tablica informacyjna znajdująca się z boku cmentarza przy parkingu, każdy odwiedzający to miejsce pomyśli, że to tylko nekropolia z drugiej wojny.

W latach 30 XX wieku Niemcy rozpoczęli budowę mauzoleów w Huminie i Złotej, oraz właśnie w Joachimowie. Rozpoczęli oni wtedy zwożenie poległych z innych mogił i cmentarzy w pobliżu Bolimowa. Mogił pojedynczych, cmentarzy tymczasowych, lub po prostu ciał zasypanych w licznych na tym terenie okopach było sporo. Dziwi fakt, iż Niemiecka Związek Ludowy, który jest gospodarzem tego miejsca i odpowiada za jego wygląd pominął zupełnie milczeniem i skazał na niepamięć wszystkich żołnierzy którzy pierwotnie spoczęli na tym cmentarzu

Cmentarz w Joachimowie Mogiłach ma formę kolistego kopca, otoczonego kamiennym murem na którym znajduje się 17 kamiennych krzyży maltańskich.

Na cmentarzu spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej. Ilość osób pochowanych na cmentarzu nie jest znana.

Współrzędne GPS
52°03’25.4″N 20°13’43.9″E
52.057066, 20.228849