Cmentarz nr 54 Krzywa

Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajduje się obok cerkwi. Obecnie ma on formę kopca z resztkami kamiennego obmurowania, a na jego szczycie znajduje się drewniany krzyż – nie jest to oryginalny drewniany krzyż jaki znajdował się na mogile, ale o tym w dalszej części.

Na cmentarzu wojennym pochowano:

  • 60 żołnierzy armii rosyjskiej (6 z poległy zidentyfikowano)

Co ciekawe, gdy spojrzy się na zachowane w Archiwum Narodowym plany cmentarza widać jak jego projekt ewoluował. Niestety nie na każdym dokumencie z poprawkami znajdują się daty, jednak dwa projekty są datowane:

  • pierwszy nosi datę 8 lutego 1917 roku i dość mocno różni się od kolejnego ze znaną datą, a który na swej stronie przytacza Pan Mirosław Łopata. Jak widać poniżej projekt ten odbiegał od tego zrealizowanego dość mocno – nie było w nim żadnego drewnianego krzyża, tylko kamienny wieńczący całość. W kamiennej obmurówce miała znajdować się okazała tablica z inskrypcją. Zaprojektowano również rozmieszczenie sześciu drzew wokół cmentarza (na kolejnym projekcie tej samej daty określono, że będą to lipy).
  • kolejny projekt, na którym to właśnie znajduje się już określenie gatunku drzew
  • w kolejnym projekcie usunięto naniesione wcześniej drzewa, pozostawiając jedynie dwa za cmentarzem. Na planie tym znajduje się również notatka odręczna której nie umiem odczytać
  • w projekcie datowanym na 10 grudnia 1917, który został ostatecznie zrealizowany (choć też nie wiadomo czy w całości) mamy już drewniany krzyż wieńczący mogiłę – wiadomo, że taki krzyż znajdował się na cmentarzu (Mirosław Łopata) – jednak w stosunku do planu z 8 lutego zmalała tablica inskrypcyjna, jak również wysokość kamiennego obmurowania. Nie wiadomo, czy na cmentarzu ostatecznie tablica ta została w ogóle umieszczona.
Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej
Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej
Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej
Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej
Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej
« z 3 »

Współrzędne GPS
49°30’54.4″N 21°18’45.0″E
49.515111, 21.312500