Cmentarz nr 310 Leszczyna

Cmentarz wojenny nr 310 w Leszczynie znajduje w małym zagajniku opodal drogi 966. Najłatwiej dojść od niego od cmentarza parafialnego w Leszczynie przez pola około 200 metrów – obecnie trwają prace nad wytyczeniem ścieżki do tej nekropolii właśnie od strony cmentarza parafialnego ( stan na luty 2020).

Miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy trzech armii zaprojektował Franz Stark, umieszczając je na niewielkim leśnym zboczu, otaczając nekropolię kamiennym murem, który na teren cmentarza wprowadza nas przez monumentalną kamienna bramę zwieńczoną żeliwnym krzyżem. W centralnym punkcie nekropolii znajduje się wybudowana z kamieni kaplica, którą zwieńcza strzelisty dach kryty gontem, a zakończony pięknym drewnianym krzyżem.

Krzyż na bramie wejściowej do cmentarza i kaplicy cmentarnej

Na cmentarzu spoczywa 860 poległych:

  • 143 żołnierzy armii niemieckiej
  • 117 żołnierzy armii austriackiej
  • 600 żołnierzy armii rosyjskiej

Pochowani zostali w 123 mogiłach zbiorowych i 6 pojedynczych. Większość pochowanych tutaj żołnierzy poległa w listopadzie i grudniu 1914 roku w trakcie operacji limanowsko-łapanowskiej.

Współrzędne GPS:

49°51’43.9″N 20°22’53.3″E

49.862193, 20.381461